سفر به گرای 363 درجه
 
هوشیار باشید ، فتنه دیگری در راه است ... (امام خامنه ای)

 

جنگ نرم قلدران را درجهان باورکنید

این کمینِ ناکسان با صد کمان باور کنید

چنگ ودندانِ نهانِ دشمنِ دیروزِ ما

می فشارد درگلومان استخوان باورکنید

درد دلهای «علی» را بَعدِ قرنی بشنوید

می کند اسرارحق ایشان بیان باورکنید

اینَ عمّار، اَینَ عمّارِ ولیِّ این زمان

یادگارو یادِ یارِ مهربان باورکنید

با شما هستم خواص ویاورانِ انقلاب

دشمنِ دانا زند زخمِ زبان باور کنید

رؤیتِ ماهِ صیام وروزه خواری تابه کی

سرزده ازمأذنه بانگِ اذان باورکنید

این سکوتِ سردِ معنی دارِخود رابشکنید

ازنگفتنها وگفتنهایِ آن باورکنید

مصلحت اندیشیِ بی موردوخاکستری،

می دهدصدها نشان ازبی نشان باورکنید

با دوپهلو گفتن وپاشیدنِ گردوغبار

تارگردد دیده ی پیروجوان باورکنید

خطِّ مشیِ وحدتِ روحِ خدا، یادآورید

رحمتِ حق گشته درایران روان،باورکنید

«یانکی »ازهرسوبراتان کف زند اُف برشما

درخفا بازی کند صدها پلان باورکنید

ای سرانِ فتنه اکنون مشتِ دشمن واشده

می رسد فریادمان تا آسمان باورکنید

خوابهای توطئه،همچون، سقیفه، دیده اند

غافلانِ با، فلانِ ابنِ فلان باورکنید

ازخرشیطان فرود آئید ومولائی شوید

چهره ی ابلیس دون باشدعیان باورکنید

چشمِ فتنه کورخواهد شد اگربا رهبری

پی نمائیم این شتر با ساربان، باور کنید

شرمتان بادا،اگراین بار علی تنها شود

می رود قرآن سَرِ نی هرزمان باورکنید

گرنماید گوشه ی چشمی «ولی»،سرمی دهم

می کنم جان را فدایش بی گمان باورکنید

فاش گفتم حالیا این عقده های درگلو

گربُرَندم سرهمین نامردمان باورکنید

در تنورم افکنندَارناکسانِ خیره سر

بند بندم می شود آتش فشان باورکنید

منبع:

 http://nagoftanihayedel.blogfa.com


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩٠/۱/۱٦ توسط مرتضی علیشاهی