سفر به گرای 363 درجه
 
هوشیار باشید ، فتنه دیگری در راه است ... (امام خامنه ای)

جریان انحرافی در دولت نشان داده اند که تعمد زیادی در تطبیق دادن مقولات عصر حاضر با تحولات آخرالزمانی دارند. 

به گزراش جهان برخی معتقدند که ماجرای دعوت از شاه اردن، بخشی موهوم از یک پروژه احتمالی با عنوان ورود "سفیانی" به ایران است.
 
رسانه های نزدیک به جریان انحرافی لانه کرده در دولت، از حدود یک سال قبل پروژه تطبیق دادن برخی مقولات به روایات معتبر و غیر معتبر آخرالزمانی را کلید زدند.
 
این در حالی بود که گردانندگان این جریان ها اخیرا حتی نقاب را نیز از چهره برداشته و رسما احمدی ن‍ژاد را شعیب بن صالح می نامند و از عبدالله اردنی، پادشاه اردن نیز با عنوان سفیانی آخرالزمان یاد می کنند.

ماجرا اما زوایا و ابعاد دیگری نیز دارد که وقتی به تمام آنها در کنار یکدیگر می نگریم ارتباطاتی موهوم اما معنا دار را از آنها در می یابیم.

از چهره جنجالی دولت به عنوان حامی اصلی این جریان یاد می شود و او نیز به هیچ وجه این مسئله را تکذیب نمی کند. رسانه هایی که حامی " م " محسوب می شوند اخبار و مطالب مرتبط با تطبیق مقولات عصر حاضر با روایات آخرالزمانی را منتشر می کنند.

شخصی که رسما احمدی نژاد را شعیب و عبد... اردنی را سفیانی نامیده است با تأیید مشایی و حکم او وارد دولت شده است و در ادامه این "م" و حامی اصلی این جریان است که برای دعوت از عبدا... اردنی یا همان سفیانی که آنها می گویند به اردن می رود و او را به ایران دعوت می کند.

این حلقه های ناجور که البته ماهیت و شخصیت‌های راهبرنده آنها نیز هیچ یک قابل تکذیب نیستند مفاهیمی را به ذهن متبادر می کنند که به نظر می رسد باید پیرامون آنها حساس تر بود.

برخی معتقدند که قرار است عبدا... اردنی(سفیانی) به ایران بیاید و پس از آن از این ماجرای مشکوک بهره برداری هایی پیرامون وقایع آخرالزمانی صورت گیرد.

جریان انحرافی لانه کرده در دولت که همچنان بر شعیب بن صالح بودن احمدی ن‍ژاد و آخرالزمانی بودن وقایع کنونی کشورهای اسلامی تأکید دارد و در علن و غیر علن نیز پادشاه اردن را سفیانی وعده داده شده معرفی می کند،  از ماجرای دعوت شاه اردن به ایران و یا حضور  او در ایران قصد دارد گام دیگری را در جهت هدف قرار دادن اعتقادات مردم و سست کردن این اعتقادات بردارد.و صد البته آینده نزدیک همه چیز را مشخص خواهد کرد.


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩٠/۱/۱۸ توسط مرتضی علیشاهی