سفر به گرای 363 درجه
 
هوشیار باشید ، فتنه دیگری در راه است ... (امام خامنه ای)

می گویند از سر لاعلاجی فلانی شده خان باجی! حالا حکایت به بن بست خوردن شورای هماهنگی راه سبز در خارج کشور و آفتابی شدن رجبعلی مزروعی است.
به گزارش جهان به نثل از کیهان مزروعی با وجود اینکه بیش از یک سال است از ایران خارج شده اما تا همین چند هفته اخیر خجالت می کشید این موضوع را اعلام کند. او که در بلژیک به همراه برخی همقطاران فراری اقامت گزیده، از چند هفته پیش در رسانه های اپوزیسیون آفتابی شده و ابتدا خود را به صورت خودخوانده سخنگوی «سازمان مجاهدین (انقلاب) شاخه خارج کشور معرفی کرد، حال آن که اساساً شاخه مذکور هرگز معرفی نشده و وجود خارجی ندارد. عضو متواری حزب مشارکت پس از این شیرین کاری، به تدریج حضور خود در گروه خلق الساعه «شورای هماهنگی راه سبز» را هم علنی کرده و در مصاحبه با سایت روزنت به دفاع از این شورا پرداخته است.
مزروعی در این مصاحبه مدعی شد: شورای مذکور از سوی موسوی و کروبی و در داخل کشور [!؟] راه اندازی شده است. اما به دلایل شرایط خطرناک امنیتی نمی تواند وارد مسائلی نظیر عضوگیری شود. وی این پاسخ را در قبال انتقاد خبرنگار روزنت داده که گفته بود «درهای شورا کاملاً بسته است و به همین خاطر متهم به انحصارطلبی می شود». وی در عین حال گفت «سازمان (مجاهدین) و جبهه مشارکت از این شورا حمایت کرده اند» حال آن که اعضای مؤثر و مرکزیت، هر دو سازمان در بازداشت به سر می برند.
با وجود دعوت شورای کذایی به آشوبگری و تحرکات ساختارشکنانه و غیرقانونی مزروعی می گوید هدفگذاری شورا و جنبش سبز، اجرای قانون اساسی است! او می افزاید: «اعلام رادیکال بودن جنبش از آن حرف هایی است که پایه علمی ندارد. من ندیدم کسی تمام این شعارها را به طور علمی جمع بندی کرده باشد». این اظهارات در حالی است که جناب رجبعلی مزروعی به همراه پسر فراری اش دست کم می دانند به کدام تحرکات ساختارشکنانه و البته خبط آلود در سایت هایی نظیر نوروز و امروز و کلمه متوسل شده اند.
آقای «مرگ موش» حزب مشارکت در مصاحبه سراسر تناقص خود، تحرک کور و ناکام ۲۵ بهمن در خدمت آمریکا و رژیم صهیونیستی را نشانه زنده بودن جنبش اعلام کرد!


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩٠/۱/٢٢ توسط مرتضی علیشاهی