سفر به گرای 363 درجه
 
هوشیار باشید ، فتنه دیگری در راه است ... (امام خامنه ای)

ای بی قرارلحظه های فاطمیه

مردم زهجرت درعزای فاطمیه

تاروی زیبای تورا یک شب ببینم

چون شمع میسوزم به پای فاطمیه

آقابیایاری بده این اشک هارا

سخت هست بی توروضه های فاطمیه

این روزهاگفتم کمی مثل توباشم

مشکی به تن کردم برای فاطمیه

بگذاربایاد سبکبالان جبهه

پرپرشوم به پای فاطمیه...


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩٠/٢/٧ توسط مرتضی علیشاهی