سفر به گرای 363 درجه
 
هوشیار باشید ، فتنه دیگری در راه است ... (امام خامنه ای)
یا فاطمه
 
قلبی شکسته بود ، وضویی جبیره شد
سروی نشسته بود ، عشایی و تیره شد
اشکی کنار پنجره غلتید ، گر گرفت
آهی به روی آینه افتاد ، تیره شد
پهلویی از شقاوت نامحرمی شکست
اشکی برای محرم دردی ذخیره شد
بانویی از تمام دلش چشم بست و رفت
مردی تمام وسعت غم را پذیره شد
اف گفت بر سکوت بنی آدم آسمان
نسلی نگاه کرد ، گناهی کبیره شد
 
امید مهدی نژاد

 


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩٠/٢/٩ توسط مرتضی علیشاهی